počet produktů: 0
cena: 0,00 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 2
dnes: 1085

         

nejnovější produkty

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Nejsme plátci DPH.

Ceny jsou stanoveny v korunách českých.

 

Telefonické objednávky realizujeme ihned.

 

Zboží na prodejně rezervujeme po dobu 10 pracovních dní.

OSOBNÍ PŘEVZETÍ zakoupených předmětů je možné kdykoliv v otevírací době naší prodejny.

ADRESA PRODEJNY : Antikvariát59, Průběžná 1801/49, Praha 10 - Strašnice.

Kupující má právo zboží bez uvedení důvodu vrátit do 14 dnů ve stavu, v jakém mu bylo doručeno.

 

Zboží zasíláme na dobírku, nebo následující den po přijetí platby předem na účet.

Poštovné+balné v České republice (česká pošta nebo zásilkovna) činí při platbě předem na účet(1619291133/0800) (pošta 85,- Kč, zásilkovna 75,- Kč, balíkovna 75,-), dobírkou (pošta 130,- Kč, zásilkovna 115,- Kč, balíkovna 90,- Kč)

Poštovné do zahraničí Vám sdělíme po zakoupení předmětů (dle cenníku české pošty).

Na Slovensko zasíláme přes Zásilkovnu (150,- dobírka + cena zboží), platí se v EUR při vyzvednutí na Vámi zvolené pobočce.

Platbu ze zahraničí je možné realizovat předem na účet, nebo PayPal.

Platební karty nepřijímáme.

 

Kupující potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího bere na vědomí, že se jejich vzájemný vztah řídí českým právním řádem a dále prodávajícímu výslovně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.

 

Kupující potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje souhlas s výše uvedenými všeobecnými podmínkami prodávajícího.

 

Doplněno 25.5.2018 (GDPR)

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
X.1. Ochrana osobních údajů objednavatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.

X.2. V případě, že při plnění předmětu smlouvy bude docházet ke zpracování osobních údajů, je poskytovatel zároveň zpracovatelem ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o chraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“, nebo „GDPR“)

X.3. Objednavatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, čas a místo narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)

X.4. Objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem ve smyslu čl. 7 nařízení o ochraně osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy

X.5. Objednavatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní stránek uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích

X.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem

X.7. Objednavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů

X.8. V případě, že by se objednavatel domníval, že poskytovatel nebo
zpracovatel (čl. 7.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednavatele nebo v rozporu se platným právem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

X.9. Požádá-li objednavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat

X.10. Poskytovatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a skutečnostech, jež nejsou veřejně dostupné, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (dále jen „důvěrné informace“)

X.11. Poskytovatel důvěrné informace nezveřejní, neposkytne či jinak nezpřístupní ani neumožní zpřístupnit a nesdělí je přímo ani nepřímo třetím osobám, pokud k tomu neexistuje právní důvod, a ani je nepoužije v rozporu s jejich účelem pro své potřeby

X.12 Poskytovatel odpovídá za to, že mlčenlivost budou zachovávat i jeho zaměstnanci, jiné jím pověřené osoby a případní externí spolupracovníci; poskytování důvěrných informací těmto osobám může být provedeno pouze v míře nezbytně potřebné pro realizaci těchto všeobecných obchodních podmínek a tyto osoby musí být Zpracovatelem zavázány k povinnosti ochrany důvěrných informací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán sám Poskytovatel dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

X